Projekt Alino v ZŠ Mojšova Lúčka, foto 1
Zdroj: ZŠ Mojšova Lúčka