Zadržané nelegálne lieky Orava - 13.1.2017, foto 2
Zdroj: Colný úrad Žilina