Šály Ruppeldt, Tvrdý a Bernolák 29.12.2016, foto 1
Zdroj: Josef Nový, čitateľ Miroslav