Nové sypače pre cestárov v ŽSK, foto 3
Zdroj: TS ŽSK