Nové sypače pre cestárov v ŽSK, foto 2
Zdroj: TS ŽSK