Nové sypače pre cestárov v ŽSK, foto 1
Zdroj: TS ŽSK