Kolaps dopravy v Žiline - 16.11.2016, foto 3
Zdroj: Dopravný servis - okres Žilina