Grafitti Begor, foto 3
Zdroj: súkromný archív Begor