Prevrátený automobil Kysucký Lieskovec 19.10.2016, foto 3
Zdroj: Facebook Dopravný servis