Ocenenia rekonštrukcie, dizajnu a architektúry Žilina, foto 4
Zdroj: TS Mesto Žilina