Ocenenia rekonštrukcie, dizajnu a architektúry Žilina, foto 3
Zdroj: TS Mesto Žilina