Ocenenia rekonštrukcie, dizajnu a architektúry Žilina, foto 2
Zdroj: TS Mesto Žilina