Ocenenia rekonštrukcie, dizajnu a architektúry Žilina, foto 1
Zdroj: TS Mesto Žilina