Vyprostenie zapadnutého bagra vo Varíne, foto 4
Zdroj: Zb HaZZ Žilina