Vyprostenie zapadnutého bagra vo Varíne, foto 3
Zdroj: Zb HaZZ Žilina