Vyprostenie zapadnutého bagra vo Varíne, foto 2
Zdroj: Zb HaZZ Žilina