Vyprostenie zapadnutého bagra vo Varíne, foto 1
Zdroj: Zb HaZZ Žilina