Spomienka na obete holokaustu 2016, foto 2
Zdroj: TS Mesto Žilina