Spomienka na obete holokaustu 2016, foto 1
Zdroj: TS Mesto Žilina