ŽSk v Berlíne pri príležitosti Dňa Ústavy SR, foto 3
Zdroj: TS ŽSK