ŽSk v Berlíne pri príležitosti Dňa Ústavy SR, foto 2
Zdroj: TS ŽSK