ŽSk v Berlíne pri príležitosti Dňa Ústavy SR, foto 1
Zdroj: TS ŽSK