Krádež na veterinárnej klinike Vlčince, foto 2
Zdroj: KRPZ Žilina