Výmena verejného osvetlenia Vlčince I., foto 3
Zdroj: Iveta Martinková