Výmena verejného osvetlenia Vlčince I., foto 2
Zdroj: Iveta Martinková