Výmena verejného osvetlenia Vlčince I., foto 1
Zdroj: Iveta Martinková