Výbežky na chodníkoch ul. Vysokoškolákov Žilina, foto 2
Zdroj: čitateľ