Grafitti a stree-art podchod pri plavárni ulica Vysokoškolákov , foto 3
Zdroj: TS Mesto Žilina