Grafitti a stree-art podchod pri plavárni ulica Vysokoškolákov , foto 2
Zdroj: TS Mesto Žilina