Týždeň kultúry vo Veľkých Karloviciach, foto 3
Zdroj: Resort Valachy