Týždeň kultúry vo Veľkých Karloviciach, foto 2
Zdroj: Resort Valachy