Týždeň kultúry vo Veľkých Karloviciach, foto 1
Zdroj: Resort Valachy