Vo Veľkej Fatre hľadali paraglidistu, foto 4
Zdroj: HZS