Vo Veľkej Fatre hľadali paraglidistu, foto 3
Zdroj: HZS