Vo Veľkej Fatre hľadali paraglidistu, foto 2
Zdroj: HZS