Vo Veľkej Fatre hľadali paraglidistu, foto 1
Zdroj: HZS