Najúspešnejší športovci mesta Žilina za rok 2015, foto 2
Zdroj: TS Mesto Žilina