Najúspešnejší športovci mesta Žilina za rok 2015, foto 1
Zdroj: TS Mesto Žilina