Vypátrané Audi A6 odcudzené v Liptovskom Mikuláši, foto 1