Volleyball Academy CVČ Žilina skončili na 2.mieste, foto 5
Zdroj: VA CVČ Žilina