Vizualizácia nového námestia A.Hlinku z roku 2008, foto 3