Chýbajúci poklop šachty na Rosinskej ceste, foto 1