List občanom na ulici Košická od spoločnosti SIRS Development,a.s., foto 1