Výstavba nových nájomných jednotiek pri HM Tesco, foto 3