Kia úspešne ukončila prvú fázu rekonštrukcie FNsP v Žiline, foto 3