Večerné nehody v Mojšovej Lúčke a na Solinkách 17.10.2015 , foto 1