Aj v auguste si budete mať možnosť prehliadnuť katakomby , foto 1