Archeologický výskum na hradisku Veľký vrch, foto 2