Zmena dopravného značenia na ulici Republiky a Kukučínova, foto 2