Dohliadanie na bezpečnosť políciou na Rondli, foto 2